Make your own free website on Tripod.com

Day 8

七彩雲南午餐&睇歌舞.白色條狀0既係糯米竹筒飯七彩雲南內有酒店,孔雀園,好商店等.
黎雲南最主要感受各個民族0既特色.納西族母系社會走婚0既傳統.東巴文化,店內0既藝術品.太陽神木刻.有時會見到隻招財貓0係屋頂.

摩梳人人口唔夠多,所以唔可以叫做族.

 

雲南有十八怪.有人加多怪:麗江姑娘是妖怪(這個我不認同).納西族喜歡黑色,喜歡胖的女子.白族相反.

雲南0的花好靚.睇油菜花,應該去羅平.遊香格理拉最好五六月,杜鵑花盛開.

櫻花